ind1
ind2ind3
         
 
改性PA6
改性PA66
改性PBT
MPPO大阳城集团娱乐
大阳城集团娱乐 PC/ABS合金大阳城集团娱乐
PC/PBT合金太阳诚集团2138
改性POM大阳城集团娱乐
改性PP澳门太阳集团网站
 
shishengyu@hotmail.com
电话:0086-21-39170105
传真:0086-21-39170107
大阳城集团娱乐 地址:上海市南翔工业园蓝裕路19号
 
 
产物引见:MPPO—普通MPPO—改性PP0
大阳城集团娱乐
改性PPO具有优良的尺寸稳定性,高打击强度等。常用于电子电气部件、办公设备、汽车零部件等。

   
上海市南翔工业园蓝裕路19号 电话: 0086-21-39170105 /39170106 传真: 0086-21-39170107
SHANGHAI JIANQIAO PLASTIC CO,LTD.http://www.jianqiaopl.com http://www.jianqiaoplastic.com.cn cnzz1